JADUAL WAKTU SESI PAGI
SK. DARAU MENGGATAL


KUNCI MATA PELAJARAN
BM     =     BAHASA MELAYU
BI       =      BAHASA INGGERIS
M3     =      MATEMATIK
AM    =      AGAMA/MORAL
PJK    =      PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
MK    =      PENDIDIKAN MUZIK
PS       =     PENDIDIKAN SENI
KH     =     KEMAHIRAN HIDUP
SR      =     SAINS RENDAH
KT      =     KAJIAN TEMPATAN
PH      =     PERHIMPUNAN
 
 
HARI ISNIN
KELAS
7.10-740
7.40-8.10
8.10-8.40
8.40-9.10
9.10-9.40
9.40-10.10
10.10-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
4A
 PH
 AM
AM 
BM 
 BM
BM 
 REHAT
 BI
 BI
 SR
 SR
4B
 PH
 BM
 BM
 PJK
 KH
 KH
 REHAT
 AM
 AM
 M3
 M3
4C
 PH
 SR
 SR
 SR
 BM
 BM
REHAT
 AM
 AM
 BI
 BI
4D
 PH
 SR
 SR
 SR
 BM
 BM
REHAT
 M3
 M3
 AM
 AM
4H
 PH
 PJK
 KH
 KH
 SR
 SR
 REHAT
 BM
 BM
 AM
 AM
5A
 PH
 KT
  KT 
  M3 
  M3 
  M3 
 REHAT
  SR 
  SR 
  BM 
   BM 
5B
 PH
 BM
 BM
 BM
 SR
 SR
 REHAT
 BI
 BI
 M3
 M3
5C
 PH
 BI
 BI
 SR
 SR
 SR
 REHAT
 BM
 BM
 M3
 M3
5D
 PH
 PJK
 KH
 KH
 AM
 AM
 REHAT
 BM
 BM
 KT
 KT
5H
 PH
 BI
 BI
 BI
 AM
 AM
 REHAT
 M3
 M3
 BM
 BM
6A
 PH
 SR
 SR
 SR
 BM
 BM
 REHAT
 MK
 MK
 BI
 BI
6B
 PH
 BM
 BM
 BI
 BI
 BI
 REHAT
 AM
 AM
 M3
 M3
6C
 PH
 BM
 BM
 BM
 PS
 PS
 REHAT
 AM
 AM
 KH
 KH
6D
 PH
 M3
 M3
 M3
 BM
 BM
 REHAT
 BI
 BI
 KT
 KT
6H
 PH
 MK
 MK
 BI
 BI
 BI
 REHAT
 BM
 BM
 SR
 SR


HARI SELASA
KELAS
7.10-740
7.40-8.10
8.10-8.40
8.40-9.10
9.10-9.40
9.40-10.10
10.10-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
4A
 BI
 BI
 BI
 PJK
 KH
 KH
 REHAT
 M3
 M3
 KT
 KT
4B
 M3
 M3
 M3
 BM
 BM
 BM
 REHAT
 BI
 BI
 AM
 AM
4C
 BM
 BM
 PJK
 M3
 M3
 M3
REHAT
 KT
 KT
 AM
 AM
4D
 BI
 BI
 MK
 MK
 KT
 KT
REHAT
 AM
 AM
 BM
 BM
4H
 PJK
 KT
 KT
 SR
 SR
 SR
 REHAT
 AM
 AM
 BM
 BM
5A
 PJK
 SR
 SR
 SR
 AM
 AM
 REHAT
 BM
 BM
 BI
 BI
5B
 SR
 SR
 SR
 BI
 BI
 BI
 REHAT
 PS
 PS
 AM
 AM
5C
 MK
 MK
 PJK
 M3
 M3
 M3
 REHAT
 BM
 BM
 AM
 AM
5D
 KT
 KT
 AM
 AM
 BM
 BM
 REHAT
 PS
 PS
 M3
 M3
5H
 KH
 KH
 AM
 AM
 BI
 BI
 REHAT
 M3
 M3
 BM
BM 
6A
 SR
 SR
 PJK
 BI
 BI
 BI
 REHAT
 BM
 BM
 M3
 M3
6B
 PJK
 BM
 BM
 SR
 SR
 SR
 REHAT
 AM
 AM
 KT
 KT
6C
 BM
 BM
 BM
 SR
 SR
 SR
 REHAT
 AM
 AM
 BI
 BI
6D
 BI
 BI
 KH
 KH
 AM
 AM
 REHAT
 M3
 M3
 BM
 BM
6H
 M3
 M3
 M3
 PJK
 AM
 AM
 REHAT
 KT
 KT
 BM
 BM


HARI RABU
KELAS
7.10-740
7.40-8.10
8.10-8.40
8.40-9.10
9.10-9.40
9.40-10.10
10.10-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
4A
 SR
 SR
 SR
BM
 BM
 BM
 REHAT
 BI
 BI
 M3
M3 
4B
 BM
 BM
 BM
 SR
 SR
 SR
 REHAT
 KT
 KT
 AM
 AM
4C
 BI
 BI
 M3
 M3
 BM
 BM
REHAT
 KH
 KH
 AM
 AM
4D
 M3
 M3
 M3
 BI
 BI
 BI
REHAT
 KT
 KT
 BM
 BM
4H
 MK
 MK
 PS
 PS
 BM
 BM
 REHAT
 M3
 M3
 BI
 BI
5A
 AM
 AM
 MK
 MK
 BI
 BI
 REHAT
 PS
 PS
 BM
 BM
5B
 KT
 KT
 BM
 BM
 AM
 AM
 REHAT
 KH
 KH
 KT
 KT
5C
 BI
 BI
 KT
 KT
 AM
 AM
 REHAT
 BM
 BM
 M3
 M3
5D
 PJK
 BI
 BI
 SR
 SR
 SR
 REHAT
 M3
 M3
 BM
 BM
5H
 SR
 SR
 SR
 M3
 M3
 M3
 REHAT
 BM
 BM
 MK
 MK
6A
 M3
 M3
 AM
 AM
 BM
 BM
 REHAT
 BI
 BI
 KT
 KT
6B
 PJK
 M3
 M3
 M3
 MK
 MK
 REHAT
 BM
BM 
 AM
 AM
6C
 BM
 BM
 PJK
 M3
 M3
 M3
 REHAT
 SR
 SR
 AM
 AM
6D
 BI
 BI
 BI
 PJK
 BM
 BM
 REHAT
 AM
 AM
 M3
 M3
6H
 BI
 BI
 BM
 BM
 M3
 M3
 REHAT
 AM
 AM
 KH
 KH


HARI KHAMIS
KELAS
7.10-740
7.40-8.10
8.10-8.40
8.40-9.10
9.10-9.40
9.40-10.10
10.10-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
4A
 MK
 MK
 KT
 KT
 PS
 PS
 REHAT
 BM
 BM
 AM
AM
4B
 PJK
 BM
 BM
BI 
 BI
 BI
 REHAT
 KT
 KT
 M3
 M3
4C
 BM
 BM
 PJK
 BI
 BI
 BI
REHAT
 SR
 SR
 PS
 PS
4D
 KH
 KH
 SR
 SR
 AM
 AM
REHAT
 BM
 BM
 BI
 BI
4H
 BI
 BI
 KT
 KT
 AM
 AM
 REHAT
 BM
 BM
 M3
 M3
5A
 PJK
 BI
 BI
 BM
 BM
 BM
 REHAT
 KH
 KH
 M3
 M3
5B
 KT
 KT
 PJK
 BM
 BM
BM 
 REHAT
 MK
 MK
 BM
 BM
5C
 PS
 PS
 KH
 KH
 SR
 SR
 REHAT
 BM
 BM
 AM
 AM
5D
 BI
 BI
 BI
 M3
 M3
 M3
 REHAT
 BM
 BM
 MK
 MK
5H
 PS
 PS
 BM
 BM
 KT
 KT
 REHAT
 BI
 BI
 SR
 SR
6A
 PJK
 KT
 KT
 M3
 M3
 M3
 REHAT
 AM
 AM
 BM
 BM
6B
 BI
 BI
 M3
 M3
 BM
 BM
 REHAT
 SR
 SR
 KT
 KT
6C
 M
 M3
 PJK
 BI
 BI
 BI
 REHAT
 BM
 BM
 KT
 KT
6D
 BM
 BM
 MK
 MK
 AM
 AM
 REHAT
SR 
 SR
 KT
 KT
6H
 BM
 BM
 KT
 KT
 AM
 AM
 REHAT
 PS
 PS
 BI
 BI


HARI JUMAAT
KELAS
7.10-740
7.40-8.10
8.10-8.40
8.40-9.10
9.10-9.40
9.40-10.10
10.10-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
4A
 PJK
 M3
 M3
 M3
 AM
 AM
 REHAT
 BM
 BM
4B
 SR
 SR
 MK
 MK
 BI
 BI
 REHAT
 PS
 PS
4C
 MK
 MK
 KT
 KT
 BM
 BM
REHAT
 M3
 M3
4D
 M3
 M3
 PJK
 PJK
 PS
 PS
REHAT
 BM
 BM
4H
 BI
 BI
 BI
 M3
 M3
M3 
 REHAT
 BM
 BM
5A
 AM
 AM
 KT
 KT
 BM
 BM
 REHAT
 M3
 M3
5B
 PJK
 M3
 M3
 M3
 BM
 BM
 REHAT
 BI
 BI
5C
 BI
 BI
 BI
 PJK
 KT
 KT
 REHAT
 BM
 BM
5D
 BM
 BM
 BI
 BI
 SR
 SR
 REHAT
 AM
 AM
5H
 PJK
 PJK
 KT
 KT
 BM
 BM
 REHAT
 AM
 AM
6A
 KH
 KH
 PS
 PS
 AM
 AM
 REHAT
 BM
 BM
6B
 BM
 BM
 KH
 KH
 KH
 KH
 REHAT
 BI
 BI
6C
 KT
 KT
 BI
 BI
 M3
 M3
 REHAT
 MK
 MK
6D
 PJK
 SR
 SR
 SR
 PS
 PS
 REHAT
 BM
 BM
6H
 SR
 SR
 SR
 PJK
 BM
 BM
 REHAT
 M3
 M3[Jadual Sesi Pagi]       [Jadual Sesi Petang]

Jadual Waktu
[Ke Menu]