JADUAL WAKTU SESI PETANG
SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU


KUNCI MATA PELAJARAN
BM     =     BAHASA MELAYU
BI       =      BAHASA INGGERIS
M3     =      MATEMATIK
AM    =      AGAMA/MORAL
PJK    =      PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
MK    =      PENDIDIKAN MUZIK
PS       =     PENDIDIKAN SENI

HARI ISNIN
KELAS
12.40-1.10
1.10-1.40
1.40-2.10
2.10-2.40
2.40-3.10
3.10-3.30
3.30-4.00
4.00-4.30
4.30-5.00
5.00-5.30
5.30-6.00
1A
 BM
BM 
BM 
AM 
AM 
REHAT
 BI
BI 
perhimpunan
M3
M3 
1B
 PS
PS 
BM 
BM 
BM 
REHAT
M3 
M3 
perhimpunan
MK
MK 
1C
PS
PS 
BM 
BM 
BM 
REHAT
M3
M3 
perhimpunan
BI
BI 
1D
BI 
BI 
BM 
BM 
BM 
REHAT
AM 
AM 
perhimpunan
PJK
PJK 
1H
PS 
PS 
BM 
BM 
BM 
REHAT
AM 
AM 
perhimpunan 
M3
M3 
2A
BM 
BM 
BM 
M3 
M3 
REHAT
PS 
PS 
perhimpunan
BI 
BI 
2B
PJK 
BI 
BI 
BM 
BM 
REHAT
BM 
BM 
perhimpunan
 PS
PS 
2C
MK 
MK 
PJK 
BM 
BM 
REHAT
BI 
BI 
perhimpunan
M3 
M3 
2D
PJK 
BM 
BM 
BI 
BI 
REHAT
M3 
M3 
perhimpunan
AM 
AM 
2H
BM 
BM 
BM 
BM 
PJK 
REHAT
BI 
BI 
perhimpunan
AM 
AM 
3A
M3 
M3 
BM 
BM 
BM 
REHAT
BI 
BI 
perhimpunan
PJ 
PJ 
3B
AM 
AM 
BM 
BM 
BM 
REHAT
PS 
PS 
perhimpunan
M3 
M3 
3C
AM 
AM 
BM 
BM 
BM 
REHAT
PS 
PS 
perhimpunan
M3
M3 
3D
BM 
BM
BM 
BI 
BI 
REHAT
AM 
AM 
perhimpunan
M3 
M3 
3H
BM 
BM 
BM 
BM 
PJK 
REHAT
AM 
AM 
perhimpunan
BI 
BI 


HARI SELASA
KELAS
12.40-1.10
1.10-1.40
1.40-2.10
2.10-2.40
2.40-3.10
3.10-3.30
3.30-4.00
4.00-4.30
4.30-5.00
5.00-5.30
1A
 BM
BM 
BM 
BI 
BI 
 REHAT
MK 
MK 
AM 
AM 
1B
AM 
AM 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
M3 
M3 
BI 
BI 
1C
AM 
AM 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
M3 
M3 
BI 
BI 
1D
BM 
BM 
BM 
AM 
AM 
 REHAT
M3 
M3 
PJK 
PJK 
1H
BM 
BM 
BM 
AM 
AM 
 REHAT
BI
BI 
M3 
M3 
2A
BM 
BM 
BM 
M3 
M3 
 REHAT
AM 
AM 
BI 
BI 
2B
BM 
BM 
BM 
BI 
BI 
 REHAT
AM 
AM 
M3 
M3 
2C
BI 
BI 
PJK 
M3 
M3 
 REHAT
AM 
AM
BM 
BM 
2D
PS 
PS 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
M3 
M3 
PJK 
PJK 
2H
PS 
PS 
BM 
BM
BM 
 REHAT
M3
M3 
BI 
BI 
3A
BM 
BM 
BM 
AM 
AM 
 REHAT
M3 
M3 
BI 
BI 
3B
M3 
M3 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
BI 
BI 
MK 
MK 
3C
BI 
BI 
PS 
PS 
PJK 
 REHAT
BI 
BI 
M3 
M3 
3D
BM 
BM 
BM 
MK 
MK 
 REHAT
M3
M3 
AM 
AM 
3H
BI 
BI 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
M3 
M3 
AM
AM


HARI RABU
KELAS
12.40-1.10
1.10-1.40
1.40-2.10
2.10-2.40
2.40-3.10
3.10-3.30
3.30-4.00
4.00-4.30
4.30-5.00
5.00-5.30
1A
 BM
BM 
BM 
BI 
BI 
 REHAT
M3 
M3 
AM 
AM 
1B
BI 
BI 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
AM 
AM 
PJK 
PJK 
1C
M3 
M3 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
AM 
AM 
BI 
BI 
1D
M3 
M3 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
BI 
BI 
PS 
PS 
1H
BM 
BM 
BM 
MK 
MK 
 REHAT
BI 
BI 
M3 
M3 
2A
BM 
BM 
BM 
AM 
AM 
 REHAT
MK 
MK 
BI 
BI 
2B
BM 
BM 
BM 
AM 
AM 
 REHAT
M3 
M3 
PJK 
PJK 
2C
BI 
BI 
PJK 
AM 
AM 
 REHAT
BM 
BM 
BM 
BM 
2D
BM 
BM 
BM 
BI 
BI 
 REHAT
M3 
M3 
AM 
AM 
2H
MK 
MK 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
M3 
M3 
AM 
AM 
3A
BM 
BM 
PS 
PS 
PJK 
 REHAT
BI 
BI 
MK 
MK 
3B
BI 
BI 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
AM 
AM 
PJK 
PJK 
3C
BI 
BI 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
AM 
AM 
M3 
M3 
3D
AM 
AM 
BI 
BI 
PJK 
 REHAT
BM 
BM 
BM 
BM 
3H
AM 
AM 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
M3 
M3 
BI 
BI 


HARI KHAMIS
KELAS
12.40-1.10
1.10-1.40
1.40-2.10
2.10-2.40
2.40-3.10
3.10-3.30
3.30-4.00
4.00-4.30
4.30-5.00
5.00-5.30
1A
BM 
BM 
BM 
BI 
BI 
 REHAT
M3 
M3 
PJK 
PJK 
1B
AM 
AM 
BM 
BM 
PJK 
 REHAT
BI 
BI 
M3 
M3 
1C
AM 
AM 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
M3 
M3 
MK 
MK 
1D
BM 
BM 
BM
M3 
M3 
 REHAT
AM 
AM 
BM 
BM 
1H
BM 
BM 
BM 
BI 
BI 
 REHAT
AM 
AM 
M3 
M3 
2A
BI 
BI 
M3 
M3 
PJK 
 REHAT
BM 
BM 
BM 
BM 
2B
M3 
M3 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
BI 
BI 
AM 
AM 
2C
PS 
PS 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
M3 
M3 
AM 
AM 
2D
BI 
BI 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
AM 
AM 
M3 
M3 
2H
M3 
M3 
BM 
BM 
BM 
REHAT
AM
AM
BI 
BI 
3A
BM 
BM 
BM 
AM 
AM 
 REHAT
M3 
M3 
BI 
BI 
3B
BI 
BI 
M3 
M3 
PJK 
 REHAT
BM 
BM 
BM 
BM 
3C
M3 
M3 
BI 
BI 
BM 
 REHAT
PJK 
PJK 
BM 
BM 
3D
BM 
BM 
BM 
BI 
BI 
 REHAT
PS 
PS 
PJK 
PJK 
3H
M3 
M3 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
BI 
BI 
MK 
MK 


HARI JUMAAT
KELAS
1.10-1.40
1.40-2.10
2.10-2.40
2.40-3.10
3.10-3.30
3.30-4.00
4.00-4.30
4.30-5.00
5.00-5.30
1A
 BM
BM 
BM 
PJK 
 REHAT
PS 
PS 
M3 
M3 
1B
BI 
BI 
BM 
BM 
 REHAT
M3 
M3 
BM 
BM 
1C
M3 
M3 
BI 
BI 
 REHAT
BM 
BM 
BM 
PJK 
1D
BM 
BM 
BM 
PJK 
 REHAT
BI 
BI 
MK 
MK 
1H
BM 
BM 
BM 
PJK 
 REHAT
BI 
BI 
M3 
M3 
2A
M3 
M3 
BM
BM 
 REHAT
AM 
AM 
PJK 
PJK 
2B
BI 
BI 
M3 
M3 
 REHAT
MK 
MK 
BM 
BM 
2C
M3 
M3 
BI 
BI 
 REHAT
BM 
BM 
BM 
BM 
2D
BM 
BM 
BM 
BM 
 REHAT
MK 
MK 
BI 
BI 
2H
BM 
BM 
M3 
M3 
 REHAT
BI 
BI 
PJK 
PJK 
3A
AM 
AM 
M3 
M3 
 REHAT
BM 
BM 
BM 
BM 
3B
M3 
M3 
AM 
AM 
 REHAT
BI 
BI 
BM 
BM 
3C
BI 
BI 
AM 
AM 
 REHAT
BM 
BM 
BM 
BM 
3D
M3 
M3 
BM 
BM 
 REHAT
PJK 
PJK 
BI 
BI 
3H
BM 
BM 
M3 
M3 
 REHAT
PS 
PS 
PJK 
PJK [Jadual Sidang Pagi]   [Jadual Sidang Petang]

Jadual Waktu
[Ke Menu]