PIAGAM PELANGGAN
SEK. KEB. DARAU MENGGATAL
KOTA KINABALU, SABAH.


KAMI WARGA PENDIDIK DAN KAKITANGAN SEK. KEB. DARAU MENGGATAL DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK:-

1. Melaksanakan sistem pendidikan yang sedia ada berteraskan Wawasan Pendidikan Negara ke
     arah merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan perpaduan negara,

2. Memberi peluang yang sama kepada setiap murid tanpa mengira latarbelakang, agama dan
    keturunan untukmendapat pendidikan yang sempurna,

3. Memastikan semua staff berdiedikasi, komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjaweab dan
    produktif bagi mewujudkan sistem pengurusan yang cekap, berkesan, canggih dan dinamik
    berteraskan pembaharuan yang berterusan,

4. Sentiasa peka dan responsif serta melayan keperluan pelanggan dengan mesra demi
    mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dan kecemerlangan pendidikan, dan

5. Memanfaatkan segala kemudahan yang disediakan secara optima berteraskan perkhidmatan
    penyayang.[ORGANISASI] [Senarai Staff] [Piagam] [Visi Dan Misi] [Takwim] [PIBG Dan Aktiviti] [Statistik] [Jadual Waktu]
HOME
[Ke Laman Utama]