Make your own free website on Tripod.com
 

VISI DAN MISI BEYOND EXCELLENCE


Sebagai satu organisasi di peringkat akar umbi , Visi dan Misi Sek. Keb. Darau adalah sealirandan sehaluan dengan Visi dan Misi Beyond Excellence iaitu :

--------------------------------------------------------------------------------

VISI
Mencapai
Kecemerlangan dan tahap kualiti
yang berterusan dalam semua aspek
pendidikan ke arah melahirkan
generasi pelajar yang berperibadi
dan berakhlak mulia, berilmu pengetahuan,
berkemahiran dan berbudaya saing
menepati Falsafah Pendidikan Kebangsaan
dan Wawasan 2020

--------------------------------------------------------------------------------

Kecemerlangan akademik merupakan fokus utama di samping
kecemerlangan sahsiah dan kokurikulum.

--------------------------------------------------------------------------------

MISI
i. Meneruskan aktiviti Program 3 +2
ii.Memantapkan suasana dan persekitaran sekolah yang merangsang pengajaran dan pembelajaran
iii.Memantapkan sistem pengurusan berkesan dan budaya kerja bermatlamat serta berfokus
iv.Menghasilkan pelajar cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum
v.Menghasilkan pelajar yang berakhlak mulia
vi.Menghasilkan pelajar bestari

--------------------------------------------------------------------------------
 
 

(BACK / UNDUR)


[Logo BE [Pelan Tindakan BE]
[BE Kurikulum] [BE HEM]
[BE Kokum] [Visi dan Misi]


 
HOME
[Ke Laman Utama]